MARRASKUUN TÄYSIKUU - Unelmista totta

marraskuu täysikuu Nov 12, 2019

Marraskuun täysikuu on erinoimaista aikaa saavuttaa jokin pitkän aikavälin tavoite ja muuttaa unelmat todeksi.

Marraskuun täysikuun teemana on ymmärtäminen ja tunteiden viestintä. Ajatusten ja tunteiden välillä voi olla havaittavissa sisäistä ristiriitaa, joka voi johtaa hämmennykseen, polarisoituneeseen ajatteluun tai ahdistukseen. Ennakkoluulot, väärinkäsitykset ja väittelytilanteet ovat mahdollisia.

Tuleva ajanjakso on hyvä aika hiljaiselle pohdinnalle ja ajatusten tarkastelulle. Kenties jonkun arvostamasi henkilön kanssa käydystä keskustelusta voi olla apua tunteisiin, jotka saattavat pidätellä etenemästä elämässä.

Marraskuun täysikuu liittyy yleisesti ottaen viestinnän häiriöihin, teknologian rikkoutumiseen, viiveisiin matkustaessa sekä kadonneisiin tavaroihin. Tunteista hermostuneisuus ja ahdistus voidaan myös liittää tulevaan ajanjaksoon. Saatat muistella menneisyyttä tai yllättäen tavata ihmisiä menneisyydestäsi. Tällä ajanjaksolla on kuitenkin ystävällinen ja seurallinen vaikutus. Kommunikaatioon liittyvien väärinkäsitysten pitäisi olla suhteellisen helposti ratkaistavissa vallitsevan yhteistyön ja harmonian vuoksi.

Herkkyyttä, unelmia ja henkisyyttä

Tuleva täysikuu tuo kenties mukanaan ongelmia, mutta samaan aikaan se tuo enemmän kärsivällisyyttä ja emotionaalista voimaa käsitellä mahdollisia vastoinkäymisiä. Luotettavat vaistot ja maalaisjärki auttavat tekemään tärkeitä päätöksiä kotiin, perheeseen ja ihmissuhteisiin liittyen. Muistot ja unelmat ohjaavat myös tunteita tällä ajanjaksolla.

Uskollisuus ja luottamus tekevät marraskuun täysikuusta hyvän emotionaalisen tuen ja neuvojen antamiseen sekä vastaanottamiseen. Vieraile vanhempiesi tai isovanhempiesi luona tai kunnioita esi-isiäsi. Pyydä neuvoja vanhemmalta tai viisaalta naiselta. Perinteiset arvot ja vanhat tottumukset voivat tuoda ratkaisun uusiin ongelmiin.

Herkkyys saattaa lisääntyä tulevana jaksona, liittäen samalla kosketuksiin omien ja muiden tunteiden sekä ympäristön kanssa. Psyykkinen tietoisuus tai ainakin vahva intuitio auttaa välttämään mahdolliset sekaannukset.

Mielen henkisen suojelun taso tekee marraskuun täysikuusta hyvän meditoimiseen ja muihin henkisiin aktiviteetteihin. Se myös stimuloi luovuutta, mielikuvitusta ja myötätuntoa. Mystinen viehätys ja lämminhenkinen houkuttelevuus ovat hyvä ennusmerkki tulevalle romanssille.

Positiivisia muutoksia ja unelmien täyttymyksiä

Unelmat voivat toteutua kovalla työnteolla ja järkevällä, realistisella lähestymistavalla. Ymmärrät omat rajoituksesi, mutta olet samalla kuitenkin optimistinen. Henkiset harrastukset voivat tuoda aineellista hyötyä tämän ajanjakson aikana. Hengellinen viisaus tuo kärsivällisyyttä ja itsekuria uhraten lyhytkestoisen tyydytyksen pitkäaikaisen menestyksen saavuttamiseksi. Omistautuminen ja muiden auttaminen lisäävät henkistä tietoisuutta ja ymmärrystä.

Tiedossa on psyykkisen havainnoimisen ja tunneherkkyyden tehostunutta vaikutusta, saatat siis tuntea asiat syvemmin ja entistä voimakkaammin. Intensiiviset tunnereaktiot voivat johtaa positiiviseen henkiseen muutokseen.

Tämä on hyvä täysikuu tehdä muutos huonoissa tavoissa. Voimakkaalla, vaikutusvaltaisella tai salaperäisellä henkilöllä saattaa olla syvä merkitys elämällesi. Tällainen kohtalo voi johtaa intensiiviseen, uuteen ihmissuhteeseen, joka taas puolestaan voi tuoda positiivisen muutoksen elämääsi. Olemassaolevat ihmissuhteet saattavat myös kehittyä  syvemmälle ymmärtämisen tasolle.

Marraskuun täysikuu tuo mukanaan voimaa, rohkeutta ja onnea. Vahva kilpailuvietti ja lisääntynyt puoleensavetävyys tekevät tästä ajanjaksosta hyvän urheilulle, intiimisuhteille ja liiketoiminnalle. On aika toteuttaa unelmat ja auttaa saamaan päätökseen asian, jota kohti olet työskennellyt kenties koko alkuvuoden.

 

Marraskuun täysikuu on 12.10. klo 15.34. Ajanjakso kestää seuraavaan uuteenkuuhun asti, joka alkaa 26.11.

 

 

Lähteet:

astrologyking.com

timeanddate.com

Close

Tilaamalla uutiskirjeen, saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista, kursseista ja tarjouksista. Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuussa.