Kärsitkö kroonisesta kivusta? Joogasta ja meditaatiosta voi olla apua kivunhoidossa.

Tutkimus vuodelta 2020 osoittaa, että joogasta ja meditaatiosta voi olla apua fyysiseen ja henkiseen terveyteen.

Krooninen kipu on yleinen ja vakava sairaus, joka vaikuttaa arviolta 100 miljoonaan ihmiseen Yhdysvalloissa, mikä vastaa noin 547 miljardin euron vuosikustannuksia. Yhdysvalloissa 1990-luvulla alkaneen opioidikriisin ja lääkkeiden kasvaneen käytön vuoksi kroonisen kivun hallintaan yritetään löytää moninaisia ​​lähestymistapoja ja erilaisia hoitovaihtoehtoja.

Suomessa kroonisesta kivusta kärsii noin joka viides, ja terveyskeskuskäynneistä jopa 40 prosenttia liittyy kivun hoitoon. Vuonna 2011 selkäkipujen ja -sairauksien vuoksi Suomessa käytettiin hieman yli kolme miljoonaa sairauspäivärahapäivää, joiden kustannukset olivat 209 miljoonaa euroa. Onkin siis hienoa, että vaihtoehtoisista tavoista hoitaa kipua alkaa olla myös näyttöä.

Tutkimus perustuu mindfulness-harjoitukseen

Pienimuotoinen tutkimus tehtiin maaseutumaisessa väestönkeskuudessa Oregonissa Yhdysvalloissa, jossa terveydenhuollon saatavuus ja palveluiden kohtuuhintaisuus tuottavat ongelmia. Tutkimukseen osallistui yhteensä 28 henkilöä, iältään 34–77-vuotiaita, jotka ilmoittivat kärsineensä kroonisesta kivusta vähintään vuoden ajan. Osallistujat ilmoittivat kärsivänsä mm. fibromyalgiasta, kroonisesta selkäkivusta, kroonisesta päänsärystä, nivelrikosta, kroonisesta kipu-oireyhtymästä ja somaattisesta kivusta.

Tutkimukseen osallistuneet saivat 8 viikon ajan opetusta mindfulness-pohjaiseen stressin vähentämisohjelmaan (MBSR) viikoittaisissa 2,5 tunnin istunnoissa. Harjoitukset perustuvat siihen, että ihminen oppii tulemaan tietoiseksi itsestään nykyhetkessä, hyväksyvästi. Harjoituksissa oli mukana myös lempeää joogaa ja venytyksiä.

Mindfulness-tekniikoita harjoiteltiin itsenäisesti istuntojen välillä, 30 minuutin harjoituksen ollessa päivätavoitteena, 6 päivänä viikossa. Tutkijat keräsivät mittauksia kivusta, masennuksesta ja toimintakyvystä ennen harjoittelua ja sen jälkeen, ja lisäksi osallistujilta mitattiin tyytyväisyyttä liittyen ohjelman sisältöön, ohjaajaan, ajoitukseen ja sijaintiin.

Suurin osa sai apua kroonisiin kipuihin

Mindfulness-meditaatiosta ja hathajoogasta havaittiin hyötyä kroonista kipua ja masennusta sairastaville potilaille, mikä johti merkittävään paranemiseen kivun tasossa, mielialassa ja toimintakyvyssä. Journal of the American Osteopathic Association -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan potilaan terveyskyselylomakkeen, joka mittaa masennuksen vaikeusastetta, pisteet laskivat keskimäärin 3,7 pistettä 27 pisteen asteikolla.

Tutkimuksen johtava tutkija Cynthia Marske sanoi, että jotkut potilaat saavat samanlaisen parannuksen mielialaansa masennuslääkkeiden käytöllä. Suurin osa vastaajista (89%) ilmoitti, että ohjelma auttoi heitä löytämään keinoja selviytyä paremmin kivuistaan, kun taas 11 prosentilla kiputila pysyi neutraalina.

Tulokset vahvistavat aikasempia todisteita siitä, että Mindfulness-tekniikasta (MSBR) voi olla hyötyä kroonisen kivun hoidossa, auttaen samalla masennukseen. "Monet ovat menettäneet toivonsa, koska useimmissa tapauksissa krooninen kipu ei koskaan parane täysin", sanoo Marske, osteopaattinen lääkäri ja lääketieteen koulutuksen johtaja Bentonin ja Linn Countyn terveyskeskuksissa. "Tietoinen jooga ja meditaatio voivat kuitenkin parantaa kehon toimintaa, mikä tukee paranemisprosessia. Kroonisen kivun kohdalla paraneminen edellyttää oppimista elämään sellaisen kiputason kanssa, joka on hallittavissa. Tätä varten jooga ja meditaatio voivat olla erittäin hyödyllisiä”, arvioi Marske.

"Krooninen kipu kulkee usein käsi kädessä masennuksen kanssa", sanoo tohtori Marske, joka uskoo, että meditaatio ja jooga ovat käytännöllisiä vaihtoehtoja heille, jotka etsivät kivunlievitystä ilman lääkehoitoa. "Mindfulness-pohjainen meditaatio ja jooga voivat auttaa palauttamaan sekä potilaan henkistä että fyysistä terveyttä ja voivat olla tehokkaita hoitomuotoja niin yksistään kuin yhdessä muiden hoitojen, kuten terapian ja lääkityksen kanssa.", hän jatkaa.

Vaikka tutkimuksen ryhmäkoko oli suhteellisen pieni, tulokset vaikuttavat silti erittäin lupaavilta kipupotilaita ajatellen. Jos kärsii jatkuvista kiputiloista, ehkä kannattaa antaa myös joogalle ja erilaisille tietoisuusharjoituksille mahdollisuus  

 

 

Lähteet:

https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2020/10/03/groundbreaking-new-study-shows-yoga-and-meditation-benefit-physical-and-mental-health/

https://www.degruyter.com/document/doi/10.7556/jaoa.2020.096/html

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79292/Rap_2017_4.pdf

 

Close

Tilaamalla uutiskirjeen, saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista, kursseista ja tarjouksista. Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuussa.