Tutkimus: Joogalla ja meditaatiolla positiivinen yhteys stressiin ja stressinsietoon

Meditaation ja joogan harjoittamisella on yhteys tavallista pienempään oikeanpuoleiseen mantelitumakkeeseen, aivojen osaan joka on yhteydessä tunteiden käsittelyyn. Tämä käy ilmi vuonna 2018 tehdystä tutkimuksesta.

Tutkijat analysoivat dataa, joka oli kerätty Rotterdam-tutkimuksen aikana meneillään olevasta väestöpohjaisesta tutkimuksesta, jota on tehty Alankomaissa vuodesta 1990 lähtien. Tutkimukseen on osallistunut yli 15 000 henkilöä, jotka ovat iältää yli 45-vuotiaita.

Jooga ja meditaatio auttavat pärjäämään stressin kanssa

Tutkijat olivat erityisen kiinnostuneita 3742 henkilöä käsittelevästä ryhmästä, johon osallistuneet olivat täyttäneet meditaatiota ja joogaharjoitusta käsittelevän kyselylomakkeen ja joille oli myös tehty aivojen magneettikuvaus. Usealle osallistujista oli tehty useita aivoskannauksia, joiden avulla voitiin tutkia ajan kuluessa syntyviä rakenteellisia muutoksia.

Tutkijat havaitsivat, että meditaatio ja jooga olivat molemmat positiivisesti yhteydessä stressiin ja stressinsietoon. Osallistujat, jotka ilmoittivat harjoittavansa meditaatiota ja joogaa, ilmoittivat myös kokevansa enemmän stressiä. Kuitenkin 90,7 % harjoittajista kertoi myös, että jooga ja meditaatio auttoivat heitä pärjäämään stressin kanssa.

Osallistujilla, jotka ilmoittivat harjoittavansa meditaatiota ja joogaa, oli myös taipumus pienempään oikeaan mantelitumakkeeseen sekä vasempaan hippokampukseen verrattuna heihin, jotka eivät harjoittaneet meditaatiota ja joogaa. Oikea mantelitumake myös pieneni harjoittajilla ajan kuluessa. Tutkimukset osoittavat, että oikea mantelitumake kontrolloi pelkoa ja vastenmielisyyttä epämiellyttäville ärsykkeille.

Joogan ja meditaation avulla tietoisemmaksi stressistä

”Tilavuuserot löydettiin vain oikeasta mantelitumakkeesta, ei vasemmasta. Löydös on linjassa aiempien pienempien tutkimusten kanssa ja selittyy sillä, että oikeaan mantelitumakkeeseen liittyy negatiiviset tunteet ja välitön toiminta, kun taas vasempaan mantelitumakkeeseen liittyy positiiviset tunteet ja muisti”, tutkijat kirjoittivat tutkimustuloksista. Tulokset voivat viitata siihen, että ”meditaation ja joogan harjoittajat ovat tietoisempia stressistään, mutta samalla kykenevät paremmin käsittelemään stressiä ja näin ollen heillä on myös pienempi mantelitumake”, tutkijat selittävät tutkimustulosta.

Tulokset ovat yhdenmukaisia aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan meditaation harjoittamisella voidaan saavuttaa yleistä pienentymistä oikeanpuoleisessa mantelitumakkeessa emotionaalisen ärsykkeen vasteena. Tulokset oli saatu aivoskannauksilla.

Tämä uusi tutkimus, kuten kaikki muutkin tutkimukset, sisältää kuitenkin joitain rajoituksia. ”Vaikka tutkimus sisältää erittäin suuren väestöpohjaisen otoksen, siihen on kuitenkin osallistunut joukko yleisesti terveitä ihmisiä, jotka ovat motivoituneita osallistumaan tutkimukseen”, tutkijat huomauttavat. ”Lisäksi tässä tutkimuksessa on mukana pääosin iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät ehkä ole yhtä aktiivisia meditaation ja joogan harjoittajia kuin nuoremmat ihmiset saattavat olla. Myös heidän aivot saattavat näyttää erilaisen rakenteellisen vasteen kuin nuorempien osallistujien, aivojen vähentyneen plastisuuden vuoksi.”

 

Lähde: PsyPost

Close

Tilaamalla uutiskirjeen, saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista, kursseista ja tarjouksista. Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuussa.