Mitä eroa on restoratiivisella joogalla ja yinjoogalla?

Olet ehkä kuullut restoratiivisesta joogasta ja miettinyt, miten se eroaa yinjoogasta. Näiden kahden eri joogasuuntauksen eroavaisuuksien ymmärtäminen auttaa saamaan eniten hyötyä palauttavasta joogaharjoituksestasi.

On hyvä huomioida, että yleisesti on tarjolla erilaisia tuntikokonaisuuksia, ja erilaisia restoratiivisia harjoituksia on varmasti yhtä montaa erilaista kuin on opettajiakin. Tässä kirjoituksessa perehdytään ja puhutaan siitä restoratiivisen joogan suuntauksesta, jota on ollut tarjolla ASANA Helsingissä mm. Levon vallankumouksen® koulutuksissa ja pidemmissä harjoituksissa. Harjoitus perustuu Levon vallankumouksen® Kirsi Saivosalmen oppeihin, jotka pohjautuvat Judith Hanson Lasaterin kehittämään stressinpoistoon keskittyvään restoratiiviseen joogamuotoon.

Avaamme tässä kirjoituksessa restoratiivisen joogan ja yinjoogan eroja, jotta sinun on helpompi valita omiin tarpeisiisi sopiva joogatunti.

Vaikka molemmat joogasuuntaukset tähtäävät palautumiseen ja hidastamiseen, kumpikin harjoitusmuoto tarjoaa täysin erilaisen lähestymistavan asennoille.

Restoratiivisen joogan ja yinjoogan eroavaisuudet heijastuvat kaikkeen; asentojen erilaisiin nimiin, eri linjauksiin, apuvälineiden käyttöön ja asentojen kestoon.

Yinjoogalle ominaista on venyttää kehoa erilaisissa pidempikestoisissa asennoissa ja tuomalla nivelille, nivelsiteille sekä rustolle ja luustolle niitä vahvistavaa painetta. Restoratiiviset jooga-asennot taas tukevat kehoa pitkäkestoisissa, vaivattomissa lepoasennoissa, jotka auttavat saavuttamaan syvän lepotilan.

Restoratiivisen joogan juuret

Restoratiivisen joogan juuret juontavat Intiaan ja maailmankuulun B.K.S. Iyengarin (1918–2014) opetusmenetelmiin.

Iyengarin viisaudet levisivät länteen, ja yksi hänen yhdysvaltalaisista oppilaistaan, joogaopettaja ja fysioterapeutti Judith Hanson Lasater, alkoi kehittää restoratiivisesta joogasta tuetumpaa ja erityisesti stressinpoistoon tarkoitettua versiota.

Kun keho rentoutuu, hengitys rauhoittuu ja autonomisen hermoston parasympaattinen osa aktivoituu käynnistäen monia terveydelle suotuisia prosesseja. Tätä kutsutaan rentoutumisreaktioksi.

Rentoutumisen fysiologisia merkkejä ovat hengityksen rauhoittuminen, sydämensykkeen hidastuminen ja verenpaineen laskeminen.

Tutkimusten mukaan rentoutumisreaktio auttaa korjaamaan stressiperäisiä vaivoja, kuten korkeaa verenpainetta, fibromyalgiaa, unettomuutta ja ahdistuneisuutta.

Mitä on restoratiivinen jooga?

Restoratiivisen joogan harjoitukset on tarkoitettu voimavarojen keräämiseen, uupumuksen ja stressin ehkäisyyn sekä itsetuntemuksen syventämiseen.

Restoratiivisissa asennoissa ei venytellä, mutta asentojen aikana saa tuntua hienovaraista avautumisen tunnetta kehossa.

Restoratiivisessa harjoituksessa keho tuetaan erilaisten joogavälineiden avulla rentouttaviin asentoihin 5–20 minuutin ajaksi per asento, jonka aikana on tarkoitus saavuttaa syvä, mutta tietoinen lepotila.

Asentojen yksityiskohdat on suunniteltu niin, että ne edistävät kehon ja mielen rentoutumista mahdollisimman hyvin.

Monet restoratiiviset asennot on kohdennettu erityistilanteisiin. Tietyllä tavalla asetellut joogavälineet ohjaavat ihmisen asentoon, jolla sen vaikutus suuntautuu esimerkiksi hengitykseen, selän rentoutumiseen tai kuukautiskipuihin.

Restoratiivisella joogalla saadaan tuotua loppurentoutusasento Savasanan tunnelmaa jokaiseen asentoon. Kun sukellamme syvemmälle ja syvemmälle harjoituksessa, lopullinen rentoutumisen tila tulee helpommin saavutettavaksi.

Yinjoogan teoriaa

Yinjooga on osa modernia jooga-aaltoa, joka syntyi 1800-luvun lopussa joogan levitessä Intiasta länsimaihin ja sekoittuessa paikalliseen kulttuuriin ja tieteeseen.

Yinjooga pohjautuu klassiseen hathajoogaan, vanhoihin kiinalaisiin liikeharjoituksiin, perinteisiin kiinalaisen lääketieteen teorioihin, taolaiseen filosofiaan sekä moderneihin länsimaisiin anatomia- ja mindfulness-oppeihin.

Yinjoogassa on vahvasti läsnä Viiden elementin teoria, jossa jokainen elementti vastaa eri vuodenaikaa, ja jokainen vuodenaika vaikuttaa eri elimiin. Tähän kuuluu myös meridiaaniteoria, jossa kehon eri meridiaanit ovat kanavia, jotka muodostavat kehossa verkoston, jonka kautta Qi - eli elämänenergia virtaa. Tukkeutunutta energiaa voidaan vapauttaa tuomalla painetta tiettyihin meridiaaneihin.

Esimerkiksi virtsarakon tehtävänä on virrattaa kehosta ulos kaikki se, mikä ei ole enää elimistölle hyödyllistä, ja virtsarakon meridiaani tekee saman asian energeettisesti. Yinjoogan avulla voidaan tuoda painetta virtsarakon meridiaanien alueelle ja näin tasapainottaa ja vahvistaa kehoa ja mieltä. 

Yinjoogan sisällä on ymmärrys siitä, että jokainen keho on erilainen ja kaikilla asioilla on kaksi puolta, yin ja yang. Kuu ja aurinko, kesä ja talvi, valo ja pimeys - kaikkine välimuotoineen.

Yinjoogan kannalta tämä kaksinaisuus tarkoittaa sitä, että aivan kuten jokainen lihas ja nivel kaipaavat liikettä, kaipaavat ne yhtälailla myös lepoa.

Mitä yinjooga on?

Yinjoogaharjoituksessa pyritään pitkäkestoisilla ja pehmeäksi muotoilluilla asennoilla elvyttämään kehon luonnollisia liikeratoja sille tasolle, mihin kunkin kehon rakenne sallii. Harjoituksessa on tavallista pysyä jokaisessa asennossa 3-5 minuuttia kerrallaan, jotta päästään kehon syvimpiin osiin ja sidekudoksiin.

Harjoituksessa pyritään lempeällä ja määrätietoisella tavalla palauttamaan kehon notkeutta ja sen rakenteiden liikkuvuutta. Tavoitteena ei ole äärimmäisen akrobaattiset asennot, vaan tarkoitus on poistaa kehosta sen luonnollista liikettä haittaavia kireyksiä.

Yinjoogassa halutulle kohdealueelle pyritään tuomaan kokonaisvaltaisesti lihas-, jänne- ja sidekudosrakennetta avaavaa venytystä sekä samalla niveliä, nivelsiteitä sekä rustoja ja luustoa vahvistavaa painetta.

Mitä eroa on yinjoogalla ja restoratiivisella joogalla?

Yinjooga sekoitetaan aina välillä restoratiiviseen joogaan. Näiden joogasuuntausten välillä on kuitenkin selvä ero: yinjoogassa keho-mielen kireyksiä puretaan ensisijaisesti venytyksillä, kun taas restoratiivisessa joogassa jännitteitä puretaan rentoutumalla, käyttäen runsaasti erilaisia apuvälineitä.

Restoratiivisessa joogassa ensisijaisena lähtökohtana on hermoston toiminta sekä se, kuinka pää ja sydän asettuvat toisiinsa nähden.

Esimerkiksi asennot, joissa pää tulee alemmaksi kuin sydän voivat tuntua monista hyvin rauhoittavilta, kun taas lempeät taaksetaivutukset selälle ja päälle voivat virkistää niin kehoa kuin mieltä.

Restoratiivisessa joogassa minimoidaan kaikki ylimääräiset ärsykkeet, jolloin ohjaaja puhuu myös vähemmän kuin yinjoogassa.

Yinjooga on huomattavasti anatomiapainotteisempi ja kehon liikkuvuuteen keskittyneempi joogamuoto kuin ensisijaisesti lepoon ja kokonaisvaltaiseen stressin purkamiseen tähtäävä restoratiivinen jooga.

Molemmat, niin restoratiivinen jooga kuin yinjoogakin, on tarkoitettu hiljentymiseen, jonka kautta on mahdollisuus löytää rauha ja tasapaino kehoon ja mieleen. 

Kumpikin harjoitusmuoto on vastakohta kaikelle suorittamiselle, joista päivämme monesti täyttyvät, ja molemmilla harjoituksilla on hermostoa tehokkaasti rauhoittava vaikutus.

Kuuntele itseäsi ja kehosi tarpeita - tarvitsetko tässä hetkessä enemmän venytyksen tunnetta ja joustavuutta kehoosi vai mielummin vain täydellistä olemisen tilaan antautumista ja hiljaisuutta? Joka tapauksessa molemmat harjoitusmuodot antavat juuri sen, mitä siinä hetkessä tarvitset.

Restoratiivista joogaa ASANA Helsingissä

27.4.2024 järjestetään Kirsi Saivosalmen 3 tunnin workshop Uudistumisen tie – restoratiivista joogaa uupumukseen, jossa saat keinoja uupumuksen ehkäisyyn restoratiivisen joogan avulla. Workshopissa saat kokea uupumuksen vastapainoksi suunnitellun ohjatun restoratiivisen harjoituksen ja lisäksi saat ohjeet kotiharjoitukseen. Workshop sopii kaikille kiinnostuneille, eikä ennakkokokemusta restoratiivisesta joogasta tarvita.

Lue lisää tulevasta workshopista: https://www.asanahelsinki.fi/restoratiivista-joogaa-uupumukseen-workshop

Yinjoogaa ASANA Helsingissä

Viikottaisesta tuntiaikataulusta löydät monipuolisesti yinjoogaa: Yin & äänimaljarentoutus tiistai- ja torstai-illoissa ja Yinjoogaa sunnuntai-iltaisin. Lisäksi tuntivalikoimasta löytyy erilaisia yhdistelmätunteja, joissa on mukana yinjoogaa: Trigger Yin® maanantai-illassa, Yinyasa torstai-illassa sekä Trigger Yin® & Yang aina välillä lauantaisin.

Voit lukea lisää tuntikuvauksista täältä: https://www.asanahelsinki.fi/tuntikuvaukset

Viikkotunteja voit varata suoraan ajanvarausjärjestelmästä: https://www.varaaheti.fi/asanahelsinki/

Lisäksi ASANA Helsingissä järjestetään Jouni Hallikaisen 3 tunnin Total Yin® -yinjoogaharjoituksia, joissa pääset pidemmän harjoituksen aikana vapauttamaan lempeästi kehomielen kireyksiä ja poistamaan stressiä meditatiivisella olemisella.

Seuraava Total Yin® 17.5.2024 - lue lisää: https://www.asanahelsinki.fi/total-yin-toukokuu-2024

 

Lue lisää kursseista: https://www.asanahelsinki.fi/kurssit

 

 

Lähteet:

Levon vallankumous - 30 harjoitusta voimien keräämiseen, Kirsi Saivosalmi

Total Yin, Jouni Hallikainen

Close

Tilaamalla uutiskirjeen, saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista, kursseista ja tarjouksista. Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuussa.